Reference

 

S výsledkem naší práce se můžete setkat např. :

 

§       FSI a VUT v Brně, Technická 2, Brno (10 let)

§       Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně,  Pekařská 53, Brno (10 let)

§       SPŠS a VOŠT, Sokolská 1, Brno

§       Jaselské kasárny, ul. Štefánkova, Brno

§       Koleje a menzy VUT Brno,Kolejní 2 Brno (2 roky)

§       AKI, s. r. o., Vinohrady 8, Brno (5 let)

§       Fotbalová Fabrika, Vodní 7, Brno

§       Technologický park Brno, a. s., Technická 15, Brno (IBM, s. r. o.)

 

a mnoho dalších.